ออบหลวง

ออบหลวง มีลักษณะเป็นหุบผาชันที่มีลำน้ำแม่แจ่มไหลผ่านไปในช่องเขา จุดเด่นคือมาดูหน้าผาหินจูบ และขึ้นไปจุดชมวิวผาช้าง ผ่านเส้นทางศึกษาโบราณคดียุคเก่า

admin

มกราคม 28, 2020
1 2