พระธาตุช่อแฮ

วัดพระธาตุช่อแฮ

Highlight
  • วัดพระธาตุช่อแฮ วัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวแพร่ High light อยู่ที่องค์พระธาตุสีทองพร้อมกับแสงในตอนเช้าหรือเย็น ควรมาช่วงเดือนพฤศจิกายน-มกราคม เป็นช่วงที่มีโอกาสวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสมากที่สุด
  • พระธาตุช่อแฮ มีจุดชมวิว 2 จุด จุดแรกคือบนบันไดทางขึ้นจะเห็นเป็นวิวเมือง ส่วนอีกฝั่งจะอยู่ด้านหน้าอุโบสถจะเป็นวิวเทือกเขา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติขุนสถาน

1. วัดพระธาตุช่อแฮ พระธาตุประจำจังหวัดแพร่

“วัดพระธาตุช่อแฮ” เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดแพร่ มีลักษณะศิลปะล้านนาแบบเชียงแสน และยังเป็นปูชนียสถานเก่าแก่ สร้างขึ้นในสมัยพระมหาธรรมราชาธิราช(ลิไท) โดยขุนลัวะอ๊ายก๊อม เมื่อประมาณปี พ.ศ. 1879 – 1881 หรือประมาณ 680 ปีที่แล้ว(ใกล้เคียงกับพระธาตุแช่แห้งจังหวัดน่าน) วัดพระธาตุช่อแฮตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ยๆ บริเวณหมู่บ้านช่อแฮ จากบันไดนาคเมื่อขึ้นมายังประตูพระธาตุแล้วเมื่อมองลงไปจะเห็นหมู่บ้านช่อแฮเรียงรายตามแนวถนน และหากสภาพอากาศเปิดทัศนวิสัยดีก็สามารถเห็นตัวเมืองแพร่ได้เลย นอกจากนี้ยังมีจุดชมวิวอีกด้านหนึ่งที่สามารถจะเห็นแนวเทือกเขาที่เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติขุนสถานได้ด้วย

วัดพระธาตุช่อแฮ แพร่
พระธาตุช่อแฮ ช่วงเย็น ๆ
วัดพระธาตุซ่อแฮ แพร่
พระธาตุช่อแฮ ช่วงเช้า

“วัดพระธาตุช่อแฮ” จริง ๆแล้วจะมาช่วงเวลาไหนก็ได้แล้วแต่ตามสะดวกเลย แต่ถ้าสำหรับคนที่ต้องการมาเก็บรูปแสงสวยๆ ผมแนะนำให้มาช่วงเช้าหรือเย็นไปเลย(หลังพระอาทิตย์ขึ้นหรือก่อนพระอาทิตย์ตกประมาณ 1 ชั่วโมง) เพราะจะเป็นช่วงเวลาที่แสงแดดสีทอง(Golden hour) ส่องสะท้อนกับองค์พระธาตุสีทอง และพื้นหลังเป็นท้องฟ้าสีฟ้า แต่ว่าต้องมาช่วงวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสด้วย(ถ้าเมฆปิดจะเอาแสงทองจากไหนละ ฮ่า ๆ) ดังนั้นก็ควรเลือกมาช่วงฤดูหนาวหรือเดือนพฤศจิกายน-มกราคม เนื่องจากเป็นช่วงที่แพร่มีโอกาสท้องฟ้าแจ่มใสมากที่สุด และไม่มีหมอกควันมารบกวนด้วย ส่วนการเดินทางมาพระธาตุช่อแฮก็ไม่ยาก ถ้าหากใครที่กำลังขับรถไปน่านจะผ่านแยกไปวัดพระธาตุช่อแฮอยู่แล้ว(เลยแยกสนามบินแพร่มาจะมีป้ายบอก) ผมแนะนำว่าใครกำลังไปหรือกลับจากน่านแล้วมีเวลาเหลือลองเข้ามาแวะเข้าไปถ่ายรูปได้ ผมให้เป็นอีกหนึ่งวัดที่สวยของจังหวัดแพร่เลย สำหรับสายบุญก็สามารถมาสักการะองค์พระธาตุได้ เพราะพระธาตุช่อแฮเป็นที่ให้ความเคารพนับถือของชาวแพร่เป็นอย่างมาก

 

2. ไปพระธาตุช่อแฮแล้วต้องมาดูอะไร

เมื่อมาถึงพระธาตุช่อแฮแล้ว แน่นอนว่าต้องมาดูหรือไหว้สักการะองค์พระธาตุเจดีย์ช่อแฮ ที่มีสถาปัตยกรรมศิลปะล้านนาแบบเชียงแสน คือเจดีย์จะมีลักษณะทรงแปดเหลี่ยมบุด้วยแผ่นทอง(จังโก) ฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ 11 เมตร และองค์พระธาตุเจดีย์สูง 33 เมตร ภายในบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมสารีริกธาตุพระศอกซ้ายของพระพุทธเจ้า นอกจากนี้วัดพระธาตุช่อแฮมีพระอุโบสถและวิหารที่มีความสวยงามสไตล์แบบล้านนา ที่ภายในอุโบสถมีหลวงพ่อช่อแฮประดิษฐานอยู่อีกด้วย

องค์พระธาตุซ่อแฮ แพร่
องค์พระธาตุซ่อแฮ แพร่ สะท้อนแสงสีทองช่วงเย็น ๆ
วัดพระธาตุซ่อแฮ แพร่
องค์พระธาตุซ่อแฮ แพร่