วัดศรีพันต้น

วัดศรีพันต้น

Highlight

  • จุดเด่นของ “วัดศรีพันต้น” คือมีโบสถ์และพระวิหารสีทองทั้งหลัง และประติมากรรมปูนปั้นพญานาคเจ็ดเศียรหน้าโบสถ์ และควรมาช่วงเวลาตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงวัน ไม่ควรเกินเที่ยง เพราะไม่งั้นถ่ายรูปหน้าโบสถ์จะย้อนแสง

1. วัดศรีพันต้น พระอุโบสถสีทองเมืองน่าน

“วัดศรีพันต้น” นับเป็นหนึ่งวัดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือมีพระวิหารและพระอุโบสถเป็นสีทองทั้งหลัง แล้วบริเวณหน้าพระวิหารจะมีรูปปั้นพญานาคเจ็ดเศียรสีทองสวยงาม ซึ่งถือเป็น signature ของวัดนี้เลย จริง ๆแล้ววัดนี้เป็นวัดที่เก่าแก่มาก ถูกสร้างขึ้นเมื่อราว ๆ 600 ปีที่แล้ว(ช่วงปี พ.ศ. 1960 – 1969 : สุโขทัยตอนปลายหรืออยุธยาตอนต้น) โดยพญาพันต้น เจ้าผู้ครองนครน่าน แห่งราชวงศ์ภูคา แต่เดิมมีชื่อว่า “วัดสลีพันต้น (สลี = ต้นโพธ์)” เนื่องจากว่าสมัยก่อนเคยมีต้นโพธ์ใหญ่ภายในบริเวณวัด แต่ปัจจุบันได้ถูกโค่นเพื่อทำถนนหน้าวัดไปแล้ว(ถนนเจ้าฟ้า) นอกจากนี้ภายในวิหารยังมีจิตรกรรมภาพลายเส้นเกี่ยวกับพุทธศาสนา และประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองน่าน สำหรับประติมากรรมสวย ๆ งามๆ ภายในวัดนี้ต้องยกเครดิตให้กับ “นาย อนุรักษณ์ สมศักดิ์ หรือสล่ารง” ซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหน ก็เป็นช่างฝีมือชาวน่านนี่แหละครับ

วัดศรีพันต้น น่าน

วัดศรีพันต้น น่าน อุโบสถ

วัดศรีพันต้น น่าน

วัดศรีพันต้น น่าน

ส่วนการเดินทางมาวัดศรีพันต้นถือว่าง่ายมาก เพราะว่าตัววัดตั้งอยู่ตรงสีแยกพันต้น พูดง่าย ๆหากเราขับรถมาจากกรุงเทพฯ เมื่อเข้ามาในตัวเมืองน่าน พอถึงสี่แยกไฟแดงที่จะเลี้ยวไปวัดภูมินทร์ เราจะเห็นพระอุโบสถสีทองตั้งอยู่ตระหง่านสะดุดตามาก นั่นแหละครับคือวัดศรีพันต้น ส่วนถ้ามาไม่ถูกจริง ๆก็กด Google map ไปเลยครับ ฮ่า ๆ แต่ขอบอกก่อนนะครับว่า “วัดศรีพันต้นที่จอดรถน้อยมาก” ในช่วงเทศกาลอาจจะไม่พอ แนะนำว่าให้เดินมาจากวัดภูมินทร์ก็ได้ไม่ไกลมาก ซึ่งวัดศรีพันต้นจะอยู่ห่างจากวัดภูมินทร์ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 600 เมตร

วัดศรีพันต้น น่าน

วัดศรีพันต้น น่าน

2.วัดศรีพันต้น ไปช่วงเวลาไหน ถ่ายรูปแล้วไม่ย้อนแสง

สำหรับช่างภาพสาย Landscape วัดศรีพันต้นควรไปช่วงเวลาเช้าถึงเที่ยง เพราะในวันที่อากาศแจ่มใส จะได้ท้องฟ้าสีฟ้าตัดกับวิหารสีทองชัดเจน หลังช่วงเวลาเที่ยงไปดวงอาทิตย์จะตกไปอยู่มุมเดียวกับวิหาร เมื่อถ่ายภาพออกมาแล้วจะย้อนแสง ภาพที่ได้ท้องฟ้าจะเป็นสีขาว ทำให้สีทองของวัดตัดกับสีท้องฟ้าไม่ชัดเจน หรือรายละเอียดส่วนท้องฟ้าหลุดไฮไลท์ สรุปคือให้มาไม่เกินเที่ยงวัน ไม่ว่าจะมาฤดูไหนก็ตาม ส่วนนักท่องเที่ยวทั่วไปๆ มาตอนไหนก็ได้ที่สะดวก ถ้ามาช่วงเช้ารถก็จะน้อยหน่อย หาที่จอดรถง่าย ไม่ต้องเดินไกล

วัดศรีพันต้น น่าน

3.วิหารสังฆจายวัดศรีพันต้น

วิหารสังฆจายวัดศรีพันต้น ซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน “พระกัจจายนะเถระ” เป็นองค์ที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเมืองน่าน มีอายุประมาณ 600 ปี สร้างมาตั้งแต่สมัยพญาพันต้นสร้างวัดแห่งนี้เสร็จ และมีการบูรณะในสมัยเจ้ามหาพรมสุรธาดา เจ้าคองนครน่านองค์สุดท้าย ในปัจจุบันวัดศรีพันต้นได้มีการจัดงานสักการะ พระกัจจายนะเถระ ทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 หรือวันมาฆบูชา และอีกวันคือ 15 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปี ในปี 2563 จะตรงกับวันที่ 8/02/2563 และ 7/04/2563