วัดเชียงมั่น

วัดเชียงมั่น

Highlight

  • สำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปวัด สถาปัตยกรรมของวัดเชียงมั่นก็สวยไม่แพ้วัดอื่น ๆในเชียงใหม่เลย

 

1. วัดเชียงมั่น วัดเก่าแก่ที่สุดในเมืองเชียงใหม่

“วัดเชียงมั่น” เป็นวัดแห่งแรกในเขตกำแพงเมืองเชียงใหม่ที่มีสถาปัตยกรรมสวยงาม ส่วนที่ชื่อวัดเชียงมั่นนั้น เพราะเมื่อปี พ.ศ. 1839 ในสมัยที่พญามังรายมหาราชสร้างเมืองเชียงใหม่ขึ้น ทรงตั้งชื่อพระตำหนักว่า “เชียงมั่น” หลังจากนั้นได้ถวายพระตำหนักให้กลายเป็นวัดเชียงมั่น และยังเป็นศูนย์การศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกด้วย สำหรับผมแล้วหากใครอยากชื่นชมวัดในเมืองเชียงใหม่สวยๆ นอกจากวัดพระสิงห์แล้วก็ต้องมาต่อที่วัดเชียงมั่นนี่แหละครับ

 

2. เจดีย์ช้างล้อมและวิหารหลวง

เจดีย์ช้างล้อม เป็นสถาปัตยกรรมล้านนาฐานช้างล้อม คือองค์เจดีย์ผสมสี่เหลี่ยมและทรงกลมปิดทอง สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1840 หรือสมัยพญามังรายก่อสร้างวัดเชียงมั่น

วิหารหลวง เป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนาด้านหน้าอุโบสถมีศิลาจารึกว่า อุโบสถ วิหาร และ หอไตร ถูกสร้างขึ้นกันในปี พ.ศ. 2124 หลังจากสร้างวัดเชียงมั่นได้ 284 ปี