วัดพระธาตุดอยเวา

วัดพระธาตุดอยเวา

Highlight
  • “พระธาตุดอยเวา” ตั้งอยู่เหนือสุดของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย วัดมีลักษณะเป็นศิลปะล้านนาผสมไทใหญ่ จุดเด่นของวัดนี้คือมีลานชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองท่าขี้เหล็กของประเทศพม่าได้อย่างชัดเจน

1. วัดพระธาตุดอยเวา จุดชมวิวเมืองพม่าที่ไม่ควรพลาด

“วัดพระธาตุดอยเวา” เรียกได้ว่าเป็นวัดพระธาตุที่ตั้งอยู่เหนือสุดของเมืองไทย เมื่อมาถึงแล้วเราจะได้พบกับวัดที่มีศิลปะแบบไทใหญ่(หลังคาทรงปราสาทตัวอาคารเป็นไม้) พร้อมกับลานชมวิวที่สามารถเห็นเมืองท่าขึ้เหล็ก ของประเทศพม่าได้อย่างใกล้ชิด “พระธาตุดอยเวา” คำว่า “เวา” มาจาก “แมงเวา” เป็นภาษาไทยถิ่นเหนือ แปลว่า แมลงป่อง ส่วนทำไมถึงเกี่ยวข้องกับแมงป่อง ก็เพราะมีเรื่องเล่าอยู่ว่าพระเจ้าองค์เวา ผู้ครองนครเมืองโยนกเชียงแสนนาค์พันธ์ เป็นผู้สร้างพระธาตุนี้ขึ้นมา และพระเจ้าองค์เวานี้ เมื่อตอนพระองค์ยังเด็กชอบขุดรูแมงป่องเล่นนั่นเอง ซึ่งผมขอไม่ลงรายละเอียดไปมากกว่านี้ เพราะสุดท้ายมันก็คือเรื่องเล่าตำนานของนครโยนกนาคพันธุ์ที่เชื่อกันว่ามีอยู่จริงในช่วงปี พ.ศ. 200 – 1000 แต่ถ้าพูดกันตามตรงแล้วประวัติศาสตร์ในแถบอุษาคเนย์(ไทย-ลาว-มอญ-ขอม-มลายู) จะเริ่มต้นหลัง พ.ศ. 800 ทั้งนั้น ซึ่งตรงกับช่วงที่มนุษย์ชาติเราเริ่มยุคการค้าโลกด้วยเรือสำเภาสินค้า แล้วแถบนี้หากว่ากันด้วยตามหลักฐานประวัติศาสตร์กันจริง ๆโยนกนาคพันธุ์เริ่มเกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ.1300 – 1500  ก่อนหน้านั้นเป็นกลุ่มคนกระจายอยู่ทั่วไปหรือเราเรียกกันว่ากลุ่มศิลปะวัฒนธรรมทราวดี(ไม่มีเมืองหรืออณาจักรชัดเจน) และองค์พระเจดีย์นี้ก็น่าจะสร้างขึ้นในช่วง พ.ศ. 1800 – 1900 พร้อมกับองค์พระธาตุเจดีย์หริภุญชัย พระธาตุเจดีย์แช่แห้ง พระธาตุช่อแฮ พระธาตุดอยตุง นี่แหละครับ อายุใกล้ ๆเคียงกัน

วัดพระธาตุดอยเวา จุดชมวิวท่าขี้เหล็ก
พระธาตุดอยเวา จุดชมวิวท่าขี้เหล็กทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
องค์พระธาตุดอยเวา
องค์พระธาตุเจดีย์ดอยเวา
องค์พระธาตุดอยเวา
องค์พระธาตุเจดีย์ดอยเวา

“พระธาตุดอยเวา” ตั้งอยู่ในอำเภอแม่สาย จ.เชียงราย พระอุโบสถจะอยู่ด้านล่างเชิงดอยติดกับตลาดแม่สาย ส่วน “องค์เจดีย์พระธาตุดอยเวา” ตั้งอยู่บนดอยเวา ซึ่งจะมีถนนถนนให้รถขึ้นไปจอดด้านบนได้สบาย ๆ (แต่ก่อนใครที่จะขึ้นไปไหว้พระธาตุจะต้องเดินขึ้นบันไดเท่านั้น) เนื่องจากว่าวัดพระธาตุดอยเวา ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองท่าขี้เหล็ก ซึ่งเป็นเมืองของพม่าที่ชนกลุ่มไทใหญ่อาศัยอยู่เยอะมาก ดังนั้นวัดนี้จะมีศิลปะล้านผสมไทใหญ่ สังเกตได้จากวิหารหรือซุ้มประตูวิหารบนดอยเวาจะมีลักษณะตัวอาคารเป็นไม้หลังคาลดหลั่นแบบทรงปราสาทคล้ายกับวัดแถบแม่ฮ่องสอน จริง ๆแล้วชาวไทใหญ่เป็นชนกลุ่มใหญ่ที่อาศัยอยู่ทางแถบตะวันตกหรือรัฐฉานของพม่า(ไล่ตั้งแต่แม่ฮ่องสอนไปจนถึงแม่สาย)

 

2. พระธาตุดอยเวา จุดชมวิวเมืองท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า

แน่นอนว่าจุดเด่นของการมา “พระธาตุดอยวาว” ก็คือการขึ้นมาชมวิวบนลานวัด บนนี้เราจะเห็นเมืองท่าขึ้เหล็กของประเทศพม่าได้อย่างกว้างมาก เอาเข้าจริง ๆ แล้วเราแทบมองไม่ออกเลยว่าตรงไหนเมืองแม่สาย ตรงไหนเมืองท่าขึ้เหล็ก เพราะลำน้ำแม่สายที่แบ่งชายแดนไทย-พม่า มีขนาดลำน้ำที่ค่อนข้างเล็ก บางจุดตึกอาคารก็บังจนมองเหมือนว่าเมืองแม่สายเป็นเมืองเดียวกับท่าขี้เหล็ก ซึ่งจุดชมวิวจะมีอยู่สองจุดใหญ่ ๆ จุดแรกคือจุดชมวิวด้านทิศตะวันตก(ตรงที่จอดรถ) ตรงนี้เราจะเห็นแม่น้ำแม่สายที่กั้นพรมแดนไทย-พม่าได้อย่างชัดเจน ส่วนจุดที่สองคือลานชมวิวด้านทิศเหนือ(เราจะต้องเดินเข้าไปในวัด) ตรงจุดชมวิวที่ 2 นี้ เราจะเห็นเมืองท่าขึ้เหล็กได้มุมกว้างมากและมีเทือกเขาสูงเป็นฉากหลัง ตรงนี้เราจะเห็นเมืองแม่สายอยู่นิดหน่อย วิธีดูว่าตรงไหนเมืองไทยหรือพม่าให้ดูแนวแบ่งลำน้ำแม่สายเป็นหลัก(ซึ่งก็มองย๊ากยาก)

วัดพระธาตุดอยเวา จุดชมวิวท่าขี้เหล็ก

วัดพระธาตุดอยเวา จุดชมวิวเมืองท่าขี้เหล็ก

วัดพระธาตุดอยเวา จุดชมวิวท่าขี้เหล็ก

พระธาตุดอยเวา จุดชมวิวท่าขี้เหล็ก พม่า

พระธาตุดอยเวา จุดชมวิวท่าขี้เหล็ก

วัดพระธาตุดอยเวา จุดชมวิวท่าขี้เหล็ก

พระธาตุดอยเวา จุดชมวิวท่าขี้เหล็ก
พระธาตุดอยเวา ภาพพาโนรามาจุดชมวิวท่าขี้เหล็กทิศเหนือ
วัดพระธาตุดอยเวา จุดชมวิวท่าขี้เหล็ก
พระธาตุดอยเวา จุดชมวิวท่าขี้เหล็กเหนือ : ระยะซูม 85 mm

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิงด้านประวัติศาสตร์

matichonweekly

workpointnews

oceansmile.com